Tag Archives: 0 تا 100 بیتکوین

تحلیل: قیمت بیت کوین در آستانه کاهش شدید قرار دارد

تحلیل قیمت بیت کوین در آستانه کاهش شدید قرار دارد

اگر بیت کوین به روند بدون تغییر خود ادامه دهد ممکن است در خطر کاهش قیمت شدید در آینده نزدیک باشد. روند قیمت اخیر بیت کوین کاملا مشخص کرده است که در حال حاضر خریداران این ارز دیجیتال اساسا قدرت کمی دارند و میزان خرید کم است. علیرغم آنکه سطح …

Read More »

واحدهای پولی بیتکوین

امروز به برسی واحدهای پولی بیت کوین و قیمت آن به ریال میپردازیم . بیت کوین خود به واحد های کوچکتری بصورت زیر تقسیم می شود:مقدار های کمتر از یک بیتکوین ساتوشی (SATOSHI)  میگویند . در واقع هر بیت کوین را به ۱۰۰ میلیون واحد تقسیم  کنیم، به هر واحد …

Read More »